همه چيز درباره پروتز سينه

ساخت وبلاگ
چکیده : با انجام جراحي پروتز سينه اعتماد به نفس، احساس زنانگي و زيبايي توام با تناسب را دوباره بدست آوريد ... با عنوان : همه چيز درباره پروتز سينه بخوانید :


اول بدانيد بعد پروتز بگذاريد:
جراحي پروتز سينه( بزرگ كردن سينه) تنها يك روش جراحي ساده نمي باشد ، بلكه فرايندي  است كه شامل ٤ مرحله مي باشد:
١) اموزش جامع بيمار و گرفتن رضايت نامه اگاهانه
٢) ارزيابي قبل از عمل براساس بافت بيمار
٣) تكنيك جراحي صحيح با بهبودي سريع
٤) اموزش هاي كامل بعد از عمل
بايستي مشاركت بين بيمار و جراح در انتخاب پروتز  و مراقبتهاي بعد از عمل ايجاد شود.
جراح وبيمار بايد به اين درك متقابل برسند كه سايز ونوع پروتز صرفا براساس تمايل وخواسته بيمار انتخاب نمي شود، بلكه در اين انتخاب عواملي نظير ابعاد پستان وخصوصيات بافتي ان نيز دخالت دارند. بيمار بايستي متوجه محدوديت هاي پوشش بافتي پستان خود باشد و اينكه انتخاب پروتز مستلزم در نظر گرفتن شكل و توپوگرافي پستان دارد.
در جلسه مشاوره تصاوير و خصوصيات فيزيكي بيمار بررسي مي شود تا عدم تقارن و حدود آناتوميك پستان ها كه بر انتخاب نوع پروتز تاثير مي گذارند، مشخص شود.
در جلسه مشاوره در مورد انواع پروتز ژلي يا اب نمكي، گرد يا اناتوميك، صاف يا textured صحبت مي شود و توضيح داده مي شود كه خصوصيات بدني و بويژه بافتي پستان فرد چه تاثيراتي را مي تواند بر روي انواع پروتزها داشته باشد.
ثابت شده است كه مشاركت بين جراح وبيمار در انتخاب پروتز و مراقبت هاي بعد از عمل ، باعث افزايش رضايت مندي بيمار ودر مجموع بهبود نتايج زيبايي عمل مي شود.


پروتزهاي گرد يا اناتوميكال( قطره اشكي)
پروتزهاي سينه به دونوع كلي١)گرد يا round٢) اناتوميكال يا قطره اشكيتقسيم مي شوند.


همه چيز درباره پروتز سينه
در حال حاضر در ٩٥٪‏ موارد اوليه جراحي پروتز سينه در امريكا از پرتزهاي گرد استفاده مي شود. در هر دو گروه انواع پروتزها با قطر، ارتفاع و برجستگي هاي مختلف وجود دارد.
تنوع پروتزهاي قطره اشكي با توجه به شكل نامتقارن آن ها بيشتر است.
ممكن است جراح جهت حصول به نتايج بهينه وبا توجه به ايجاد پوشش پستان متناسب ، انتخاب هاي متعدد در پيش رو داشته باشد.
هرچند اكثر جراحان بطور معمول از يك نوع پروتز( از نظر شكل) استفاده مي كنند ولي در بعضي شرايط وبا توجه به تمايل بيمار يا آناتومي پستان لازم مي شود از نوع خاصي از پروتز استفاده كند. بهترين بيمار براي گذاشتن پروتز قطره اشكي ، فردي است كه در خواست گذاشتن آن را دارد.
موارد كاربرد پروتزهاي گرد عبارتند از:
١) افرادي كه دوست دارند سينه هايشان برجسته تر بنظر برسد( بيشتر از حد نرمال)
٢)پوشش بافت نرم خوب داشته باشند و شكل اوليه پستان انها خوب باشد.
٣)جراحي اصلاحي يا revision ( در موارد تغيير پروتز، انقباض كپسولي، پارگي پروتز و چرخش پروتز)
٤) چرخش تكرار شونده پروتز


مواردكاربرد پروتزهاي قطره اشكي عبارتنداز:
١)افرادي كه نماي طبيعي مي خواهند و بافت پستان انها خيلي كم است يا اصلا بافت پستان ندارند.
٢)سينه هاي تخت و بدون شكل يا افرادي كه پوشش بافت نرم انها خيلي كم مي باشد.
٣) كساني كه دچار constricted lower pole يا دفورميتي tuberous پستان مي باشند.
٤) عدم تقارن ساده يا پيچيده
٥) پتوز يا شلي قسمت تحتاني پستان( در صورت ضعيف بودن بافت ، محدوديت در گذاشتن پروتز وجود خواهد داشت)


پروتزهاي ژلي و اب نمكي
انتخاب جنس پروتز بر اساس اناتومي بيمار و تمايل شخصي وي انجام مي شود و در جلسه مشاوره قبل از عمل مزايا و معايب هر كدام به بيمار توضيح داده مي شود.
همه چيز درباره پروتز سينه 
مزاياي پروتزهاي اب نمكي( سالين):
١) برش كوچكتر٢)نياز به مانيتورينگ كمتر٣)هزينه كمتر
معايب پروتزهاي اب نمكي:
١) افزايش ريسك چين خوردگي و قابل لمس شدن٢)در لمس غيرطبيعي تر مي باشند٣)با گذشت زمان اثرات بيشتري روي بافت مي گذارند٤) احتمال خالي شدن خودبخودمزاياي پروتزهاي ژلي( سيليكوني)١) احتمال چين خوردگي و لمس شدن كمتر٢)خطر خالي شدن خودبخود وجود ندارد٣) در لمس طبيعي تر مي باشند
معايب پروتزهاي ژلي( سيليكوني):
١) نياز به مانيتورينگ ام ار اي در صورت لزوم٢) پارگي بدون علامت٣) هزينه كمي بيشتر٤) برش كمي بزرگتر
محل قرار دادن پروتز سينه:
١) زير عضله اي كامل( ساب پكتورال) ٢)زير غده اي( ساب گلاندولر)٣) ساب فاسيال٤) دوگانه يا dual- plane كه بان زير عضله اي نسبي يا partial subpectoral هم گفته مي شود.
مزاياي روش ساب پكتورال:
١) بهبود نماي پل يا قسمت فوقاني پستان٢) كاهش ميزان بروز انقباض كپسولي٣) مشخص شدن بهتر بافت پستان هنگام ماموگرافي
معايب روش ساب پكتورال:
١)افزايش درد و ناراحتي در اثر دي.....ون زير عضله اي٢) احتمال وقوع بالقوه ولي نادر بد شكلي پروتز در انباض عضله پكتوراليس
اگر چه در روش دوگانه يا dual-plane تمامي اين اشكالات برطرف مي شود.
روش زير غده اي يا ساب گلاندولر
قرار دادن پروتز در زير غده بخاطر تصور غلط كاهش درد بعد از عمل وراحتي دي.....ون  حين عمل ممكن است جذاب بنظر برسد اما
معايب روش زير غده اي بيشتر از مزاياي ان مي باشد كه عبارتند از:
١)نتايج زيبايي قسمت فوقاني پستان خوب نمي باشد٢) احتمال ايجاد چين خوردگي( rippling)٣) افزايش احتمال انقباض كپسولي٤) ايجاد اشكال در ماموگرافي


روش ساب فاسيال
 اين روش توسط بعضي از پژوهشگران پيشنهاد شده است تا هم مانند روش زير عضله اي شانس انقباض كپسولي راكم كند وهم درد بعد از عمل كمتري ايجاد كند هر چند لايه فاسيال پكتورال بسيار نازك مي باشد و نياز به دي.....ون خيلي دقيق دارد و در عمل اين روش كاربرد چنداني ندارد.


روش دوگانه dual-plane
دراين روش قسمتي از پروتز زير غده و قسمتي زير عضله قرار مي گيرد. در اين روش تمام معايب روش زير عضله اي برطرف شده و در عين حال حداكثر پوشش و حمايت از پروتز توسط عضله ايجاد مي شود و از عوارضي مانند animation deformity و افتادگي كاذب پستان بر روي پروتز زير عضله(snoopy defomity) جلوگيري مي شود.
در حقيقت انچه كه به عنوان زير عضله اي در بين بيماران از ان ياد مي شود روش دوگانه يا زير عضله اي نسبي  است و براي سادگي بيان به ان زير عضله اي گفته مي شود.
بازهم ياداوري ميكنم كه در تمامي بيماراني كه توسط اينجانب عمل شده اند منظور از روش زير عضله اي در حقيقت همان روش زير عضله اي نسبي است كه اسم ديگر اين روش dual planeاست كه در حال حاضر بهترين روش محل قرار دادن پروتز مي باشد و بهترين نتايج دراز مدت رادارد.


 آيا پروتز باعث ايجاد سرطان و مانع از تشخيص آن مي شود؟
خير، در مطالعات انجام شده هيچ ارتباطي بين گذاشتن پروتز و ايجاد سرطان سينه، بيماري هاي خود ايمني و ساير بيماري هاي سيستميك يافت نشده است. در حال حاضر هيچ مدرك قطعي دال بر اين كه سرطان در زناني كه پروتز دارند در مراحل پيشرفته تر تشخيص داده مي شود هم وجود ندارد.


آيا بعد از جراحي پروتز سينه گرفتن حمام آفتاب يا سولاريوم بلا مانع است؟
گرفتن حمام آفتاب يا استفاده از سولاريوم به طور معمول به پروتز آسيببي نميرساند ولي به مدت يك سال بايد از تابيدن مستقيم نور آفتاب يا اشعه سولاريوم به محل برش جراحي جلوگيري كرد. چون باعث تيره تر شدن اسكار عمل مي شود، نكته اي كه در مورد سولاريوم بايد به آن توجه داشت  اِن است كه چون پروتز ديرتر  از بدن حرارت خود را از دست مي دهد ممكن  است فرد بعد از استفاده از سولاريوم احساس كند پروتزش  نرم شده است ؛ بنابراين توصيه مي شود  تا چند ماه بعد از عمل از سولاريوم استفاده نشود.


آيا بعد از جراحي پروتز سينه مسافرت باهواپيما مجاز است؟ 
بله ، هيچ محدوديتي بعد از جراحي پروتزسينه براي مسافرت با هواپيما وجود ندارد.
مراقبت هاي بعد از جراحي پروتز به چه صورت است؟ • معمولا اين عمل تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود  و طول مدت بستري بيمار يك روز است. • هنگام ترخيص براي بيمار ، مسكن و آنتي بيوتيك خوراكي تجويز مي شود. بيمار مي تواند روز اول بعد از عمل ، پانسمان  را برداشته  و در صورت تمايل استحمام كند . 
• همچنين به بيمار توصيه مي شود در هفته اول بعد از عمل رانندگي نكند و محدوديت حركتي دستها را رعايت كند ( بالا بردن دستها براي مسواك يا شانه زدن بلا مانع است ) توصيه مي شود در چند هفته  اول بعد از عمل از خوابيدن روي شكم خودداري شود.

  • اولين معاينه كنترل 3 تا 5 روز  بعد از عمل انجام ميشود  و در صورتي كه در معاينه كنترل هر گونه شكي در مورد بالا قرار گرفتن پروتز وجود داشته باشد از نوار مخصوص (Elastic Wrap) استفاده مي كنند كه دور تا دور قسمت بالايي قفسه بسته مي شود و جهت ايجاد فشار به سمت پايين ضروري است.

 • معمولا در چند روز بعد از عمل بيمار قادر به رفتن سر كار است ولي انجام فعاليت و ورزش شديد به مدت 2 تا 3 هفته ممنوع است . 

• بيشترين ورم ناشي از عمل طي 3 تا 5 هفته فروكش مي كند. 

• حساسيت بافت ها به ويژ ه در لمس ممكن است تا چند هفته طول بكشد.
• معاينات كنترل بعدي 4 تا 6 هفته، 3 ماه  و يك سال بعد از عمل انجام مي شود و بعد از آن لازم است بيماران هر چند سال يكبار كنترل شوند.


1. شايد با يك بار عمل كردن به نتيجه دلخواه نرسيد
حدود 25 درصد از زناني كه سينه هاي خود را پروتز مي كنند، پس از 10 سال بايد دوباره اين عمل را تكرار كنند. زيرا اين پروتز دايمي نيست و به ترميم نياز دارد. پروتز در طول چند سال شكل و فرم اصلي  خود را از دست مي دهد. بارداري، اضافه يا كم شدن وزن و فاكتورهاي ديگري نيز در تسريع اين فرايند تاثير دارند. پس فكر نكنيد يك بار پروتز مي كنيد و براي همه عمر خيالتان راحت است. 
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
2. هزينه جراحي بيشتر از تصور است
عمل جراحي سينه، هزينه هاي جانبي متعددي دارد كه قيمت تمام شده آن با آن چه حدس مي زنيد خيلي فرق دارد. البته هزينه ها بر اساس پزشك، بيمار و كشور و شهري كه انجام مي شود، متغير است. برخي جراحي ها مدت طولاني تري به مراقبت و تحت نظر بودن نياز دارند و همين موجب افزايش هزينه ها مي شود. 
3. جراحي سينه به 5 تا 7 روز مرخصي نياز دارد
پس از عمل پروتز سينه بايد 5 تا 7 روز در خانه استراحت كنيد تا به طور كامل خوب شويد. در طول اين مدت به هيچ عنوان نبايد كار كنيد و تقريبا به استراحت مطلق نياز داريد. در كاشت هايي كه در پشت ماهيچه انجام مي شوند، به جاي اينكه در بالا باشند، دوره بهبود و ريكاوري سخت تر و طولاني تر خواهد بود. 
4. پروتز هرگز مانند سينه واقعي نيست و مصنوعي بودن آن كاملا حس مي شود
با اينكه پروتزهاي سيليكوني به سينه واقعي خيلي شباهت دارند اما به هر صورت ساخته دست بشر هستند و نمي توانند حالت و بافت طبيعي داشته باشند. البته پروتزهايي كه زير سينه اصلي فرد قرار داده مي شوند، بيشتر طبيعي هستند و مصنوعي بودنشان ديده نمي شود. 
5. به يكباره نمي توانيد سينه كوچك را خيلي بزرگ كنيد
اگر سينه هاي خيلي كوچكي داريذ، انتظار نداشته باشيد با يك بار جراحي زيبايي به سايز بزرگ برسيد. بايد واقع‌گرا باشيد و يك روند منطقي را دنبال كنيد. بدن و پوست براي تغيير حالت خود به زمان نياز دارد. براي بزرگ كردن سينه بايد چند سال زمان صرف كنيد تا فرم غيرطبيعي و زشت به خود نگيرد. 

مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
6. بزرگ يا كوچك كردن سينه روي شير دادن تاثير منفي دارد
به اين نكته توجه داشته باشيد به زناني كه اندازه سينه خود را بزرگ يا كوچك كرده اند، توصيه مي شود از سينه خود به فرزندشان شير ندهند. اين ريسك وجود دارد كه لوله شيررسان به سينه قطع شده باشد. 
7. پس از عمل زيبايي سينه، حس نوك سينه از بين مي رود 
پس از عمل زيبايي سينه، حس نوك سينه از بين مي رود. اين مساله به چند فاكتور بستگي دارد. مهم ترين آنها شكل سينه و نوع جراحي است. البته پس از بين رفتن حس نيز همچنان سرما را حس خواهد كرد.
8. اگر پيشنه خانوادگي در سرطان سينه داريد، اصلا پروتز نكنيد
اگر سابقه خانوادگي شما بد است و افرادي سرطان سينه داشته اند، توصيه مي كنيم به هيچ عنوان اين عمل را انجام ندهيد زيرا خطر ابتلا به سرطان را افزايش مي دهد. 
9.  همه جراح هاي زيبايي قابل اعتماد نيستند
پيش از اينكه خود را به تيغ جراحي بسپاريد در مورد پزشكي كه قرار است اين عمل را انجام دهد به درستي و دقيق و كامل تحقيق و پرس‌وجو كنيد. هر كدام كه مدرك تحصيل يبالاتر و تجربه پزشكي بيشتري داشته است را براي اين امر انتخاب كنيد. عكس هاي پيش و بعد از عمل آنها را ببينيد. 
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
10. سينه هاي مصنوعي نيز همانند نمونه هاي طبيعي روي طرز نشستن و فرم بدن فرد تاثير دارند
با بزرگ و سنگين شدن سينه ها، فرم بدن و نشستن و ايستادن فرد نيز تغيير مي كند. چون به هر حال، وزن اضافه اي به بدن تحميل شده است. اگر پروتز خيلي بزرگ باشد، وزن آن را بيشتر احساس خواهيد كرد. 
11. مي توانيد از قسمت هاي ديگر بدن چربي برداريد و در سينه بگذاريد
اين روش تازه اي در جراحي سينه است كه به جاي سيليكون و مواد مصنوعي، از چربي هاي داخلي بدن براي پر كردن و بزرگ كردن سينه استفاده مي كنند. 
12. پروتز سينه در تشخيص سرطان سينه اثر منفي ندارد
سلامت سينه بسيار مهم است. براي اين امر هر چند ماه يكبار بايد ماموگرافي كنيد. اگر سينه هايتان پروتزي است و در قسمت زيرين سينه كار گذاشته شده است، براي تشخيص مانعي ندارد. 
13. ورزش به ويژه ورزش هاي هوازي پس از پروتز ممنوع هستند
شايد بتوانيد پس از يك هفته نرمش هاي سبك داشته باشيد اما دست‌كم تا 12 هفته نمي توانيد هيچ گونه ورزش سختي داشته باشيد. 
14. اگر عمل پروتز پس از زايمان انجام شود بسيار بهتر و احت تر است
اگر عمل سينه را به بعد از بچه دار شدن موكول كنيد، خودتان راحت تر خواهيد بود
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
15. دو نوع انتخاب داريد: پروتز و نمكي
حدود 77 درصد از جراحي هاي پروتز سينه در آمريكا در سال 2014 ميلادي از جنس سيليكون بوده اند. انواع سيليكوني ظاهر طبيعي تر دارند. اما انواع نمكي در قسمت هايي از خود خط هايي نشان مي دهند و بيشتر مثل كيسه هاي آب هستند و در طول زمان نيز اندازه آنها كم مي شود. 
16. وقتي سينه را كوچك مي كنيد، لازم نيست نوك سينه را كوچك كنيد
البته اين مساله به سليقه شخصي بستگي دارد. 


17. پيش از جراحي اين سوال ها را از خود بپرسيد:
اين وضعيت چقدر مرا آزار مي دهد؟
چرا به اين جراحي نياز دارم؟
آيا اين عمل نتيجه خوشايندي براي من خواهد داشت؟
آيا مي توانم كار و ورزش را مديريت كنم؟1. شايد با يك بار عمل كردن به نتيجه دلخواه نرسيد
حدود 25 درصد از زناني كه سينه هاي خود را پروتز مي كنند، پس از 10 سال بايد دوباره اين عمل را تكرار كنند. زيرا اين پروتز دايمي نيست و به ترميم نياز دارد. پروتز در طول چند سال شكل و فرم اصلي  خود را از دست مي دهد. بارداري، اضافه يا كم شدن وزن و فاكتورهاي ديگري نيز در تسريع اين فرايند تاثير دارند. پس فكر نكنيد يك بار پروتز مي كنيد و براي همه عمر خيالتان راحت است. 
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
2. هزينه جراحي بيشتر از تصور است
عمل جراحي سينه، هزينه هاي جانبي متعددي دارد كه قيمت تمام شده آن با آن چه حدس مي زنيد خيلي فرق دارد. البته هزينه ها بر اساس پزشك، بيمار و كشور و شهري كه انجام مي شود، متغير است. برخي جراحي ها مدت طولاني تري به مراقبت و تحت نظر بودن نياز دارند و همين موجب افزايش هزينه ها مي شود. 
3. جراحي سينه به 5 تا 7 روز مرخصي نياز دارد
پس از عمل پروتز سينه بايد 5 تا 7 روز در خانه استراحت كنيد تا به طور كامل خوب شويد. در طول اين مدت به هيچ عنوان نبايد كار كنيد و تقريبا به استراحت مطلق نياز داريد. در كاشت هايي كه در پشت ماهيچه انجام مي شوند، به جاي اينكه در بالا باشند، دوره بهبود و ريكاوري سخت تر و طولاني تر خواهد بود. 
4. پروتز هرگز مانند سينه واقعي نيست و مصنوعي بودن آن كاملا حس مي شود
با اينكه پروتزهاي سيليكوني به سينه واقعي خيلي شباهت دارند اما به هر صورت ساخته دست بشر هستند و نمي توانند حالت و بافت طبيعي داشته باشند. البته پروتزهايي كه زير سينه اصلي فرد قرار داده مي شوند، بيشتر طبيعي هستند و مصنوعي بودنشان ديده نمي شود. 
5. به يكباره نمي توانيد سينه كوچك را خيلي بزرگ كنيد
اگر سينه هاي خيلي كوچكي داريذ، انتظار نداشته باشيد با يك بار جراحي زيبايي به سايز بزرگ برسيد. بايد واقع‌گرا باشيد و يك روند منطقي را دنبال كنيد. بدن و پوست براي تغيير حالت خود به زمان نياز دارد. براي بزرگ كردن سينه بايد چند سال زمان صرف كنيد تا فرم غيرطبيعي و زشت به خود نگيرد. 
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
6. بزرگ يا كوچك كردن سينه روي شير دادن تاثير منفي دارد
به اين نكته توجه داشته باشيد به زناني كه اندازه سينه خود را بزرگ يا كوچك كرده اند، توصيه مي شود از سينه خود به فرزندشان شير ندهند. اين ريسك وجود دارد كه لوله شيررسان به سينه قطع شده باشد. 
7. پس از عمل زيبايي سينه، حس نوك سينه از بين مي رود 
پس از عمل زيبايي سينه، حس نوك سينه از بين مي رود. اين مساله به چند فاكتور بستگي دارد. مهم ترين آنها شكل سينه و نوع جراحي است. البته پس از بين رفتن حس نيز همچنان سرما را حس خواهد كرد.
8. اگر پيشنه خانوادگي در سرطان سينه داريد، اصلا پروتز نكنيد
اگر سابقه خانوادگي شما بد است و افرادي سرطان سينه داشته اند، توصيه مي كنيم به هيچ عنوان اين عمل را انجام ندهيد زيرا خطر ابتلا به سرطان را افزايش مي دهد. 
9.  همه جراح هاي زيبايي قابل اعتماد نيستند
پيش از اينكه خود را به تيغ جراحي بسپاريد در مورد پزشكي كه قرار است اين عمل را انجام دهد به درستي و دقيق و كامل تحقيق و پرس‌وجو كنيد. هر كدام كه مدرك تحصيل يبالاتر و تجربه پزشكي بيشتري داشته است را براي اين امر انتخاب كنيد. عكس هاي پيش و بعد از عمل آنها را ببينيد. 
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
10. سينه هاي مصنوعي نيز همانند نمونه هاي طبيعي روي طرز نشستن و فرم بدن فرد تاثير دارند
با بزرگ و سنگين شدن سينه ها، فرم بدن و نشستن و ايستادن فرد نيز تغيير مي كند. چون به هر حال، وزن اضافه اي به بدن تحميل شده است. اگر پروتز خيلي بزرگ باشد، وزن آن را بيشتر احساس خواهيد كرد. 
11. مي توانيد از قسمت هاي ديگر بدن چربي برداريد و در سينه بگذاريد
اين روش تازه اي در جراحي سينه است كه به جاي سيليكون و مواد مصنوعي، از چربي هاي داخلي بدن براي پر كردن و بزرگ كردن سينه استفاده مي كنند. 
12. پروتز سينه در تشخيص سرطان سينه اثر منفي ندارد
سلامت سينه بسيار مهم است. براي اين امر هر چند ماه يكبار بايد ماموگرافي كنيد. اگر سينه هايتان پروتزي است و در قسمت زيرين سينه كار گذاشته شده است، براي تشخيص مانعي ندارد. 
13. ورزش به ويژه ورزش هاي هوازي پس از پروتز ممنوع هستند
شايد بتوانيد پس از يك هفته نرمش هاي سبك داشته باشيد اما دست‌كم تا 12 هفته نمي توانيد هيچ گونه ورزش سختي داشته باشيد. 
14. اگر عمل پروتز پس از زايمان انجام شود بسيار بهتر و احت تر است
اگر عمل سينه را به بعد از بچه دار شدن موكول كنيد، خودتان راحت تر خواهيد بود
مسايلي كه پيش از پروتز سينه بايد بدانيد
15. دو نوع انتخاب داريد: پروتز و نمكي
حدود 77 درصد از جراحي هاي پروتز سينه در آمريكا در سال 2014 ميلادي از جنس سيليكون بوده اند. انواع سيليكوني ظاهر طبيعي تر دارند. اما انواع نمكي در قسمت هايي از خود خط هايي نشان مي دهند و بيشتر مثل كيسه هاي آب هستند و در طول زمان نيز اندازه آنها كم مي شود. 
16. وقتي سينه را كوچك مي كنيد، لازم نيست نوك سينه را كوچك كنيد
البته اين مساله به سليقه شخصي بستگي دارد. 
17. پيش از جراحي اين سوال ها را از خود بپرسيد:
اين وضعيت چقدر مرا آزار مي دهد؟
چرا به اين جراحي نياز دارم؟
آيا اين عمل نتيجه خوشايندي براي من خواهد داشت؟
آيا مي توانم كار و ورزش را مديريت كنم؟

جراح پروتز سینه...
ما را در سایت جراح پروتز سینه دنبال می کنید

نویسنده : شیما بازدید : 19 تاريخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت: 19:00